პროექტი – „ სოფლად მცხოვრები ფერმერების შემოსავლების გაზრდა და მათი ცხოვრების დონის ამაღლება – სასოფლო სამეურნეო ექსტენციის მხარდაჭერითა და ხარისხიანი მომსახურებით რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონში“

პროექტი  – „ სოფლად მცხოვრები ფერმერების შემოსავლების გაზრდა და მათი ცხოვრების დონის ამაღლებასასოფლო სამეურნეო ექსტენციის მხარდაჭერითა და ხარისხიანი მომსახურებით   რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონში

 

პროექტი ხორციელდება: გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში ( UNDP ) პროექტის – „საქართველოს სოფლის მეურნეობაში პროფესიული განათლებისა და ექსტენციის სისტემების მოდერნიზება“  (ფაზა II)- ფარგლებში

შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს ( SDC ) – ფინანსური მხარდაჭერით.