პროექტი „ქალთა შესაძლებლობების განვითარება იმერეთის რეგიონში“

პროექტი „ქალთა შესაძლებლობების განვითარება იმერეთის რეგიონში“ პროექტი მხარდაჭერილი იყო  ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს  (USAID) პროექტის  „მმართველობა განვითარებისათვის საქართველოში“ ( G4G)  მიერ