ფონდი „აფხაზინტერკონტი“ (AIC) რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონში, ახორციელებს პროექტს

ფონდი „აფხაზინტერკონტი“ (AIC)
რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონში, ახორციელებს პროექტს – „ სოფლად მცხოვრები ფერმერების შემოსავლების გაზრდა და მათი ცხოვრების დონის ამაღლება – სასოფლო სამეურნეო ექსტენციის მხარდაჭერითა და ხარისხიანი მომსახურებით“.
პროექტის ფარგლებში, ქვეყანაში არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, რეგიონის სოფლის განვითარების სააგენტოს თანამშრომლების (RDA) და ფერმერთა საკონსულტაციო საბჭოების წევრებისათვის, ჩატარდა ონლაინ/ტრენინგები მონაწილეთა მიერ წინასწარ შერჩეულ სატრენინგო თემებზე, რომლებსაც ისინი გამოიყენებენ ერთმანეთთან და ფერმერებთან თანამშრომლობის პროცესში!
პროექტი ხორციელდება: გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში ( UNDP ) პროექტის – „საქართველოს სოფლის მეურნეობაში პროფესიული განათლებისა და ექსტენციის სისტემების მოდერნიზება“ – ფარგლებში.
შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს ( SDC ) – ფინანსური მხარდაჭერით