ფონდ „აფხაზინტერკონტთან“ არსებულმა სოციალურმა საწარმომ „აგამა“

ფონდ „აფხაზინტერკონტთან“ არსებულმა
სოციალურმა საწარმომ „აგამა“
სოციალური და მწვანე საწარმოების გამოფენაში
მიიღო მონაწილეობა
ღონისძიების მიზანი იყო, საზოგადოებაში მწვანე ეკონომიკის განვითარების, მწვანე ეკონომიკის ღირებულებათა ჯაჭვის მნიშვნელობისა და გარემოსდაცვით პრობლემებზე ცნობიერების ამაღლება,