მიმდინარე

ორგანიზაციის მიმდინარე პროექტები 2017 წელი

 

  • „სასოფლო – სამეურნეო ექსტენციის მხარდაჭერა რაჭაში“ (პროექტი ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამის UNDP ,,საქართველის სოფლის მეურნეობაში პროფესიული განათლებისა და ექსტენციის სისტემების მოდერნიზებაპროექტის ფარგლებში,  შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის სამხრეთ კავკასიაში ფინანსური მხარდაჭერით)
  • „სამეგრელო, ზემო სვანეთში, იმერეთი, რაჭა–ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონებში  დაბრუნებული  მიგრანტებისათვის – ეფექტიანი მხარდაჭერის გარემოს შექმნა“ (დონორი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო)
  • „ორგანიზაციის რესურს ცენტრების მეშვეობით  რაჭა–ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთის რეგიონის ფერმერთა გაუმჯობესებული მომსახურეობა“ (დონორი: CNFA, REAP project).
  • „შემოსავლების გენერირება,  მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა შეღავათიანი სესხების გაცემის გზით დევნილ და მოწყვლად ოჯახებზე“
  • „ყოფილი პატიმრების,  პატიმართა ოჯახების და პრობაციონერების  მხარდაჭერის პროგრამა“  (დონორი: ევრო კავშირი  EU, კოალიციური პროექტი)
  •  ფონდ  „აფხაზინტერკონტის“  სოციალური საწარმოს მდგრადი განვითარება,   თანამედროვე   ტექნოლოგიების  ეფექტური გამოყენებით. (დონორი: ევროპის ფონდი, Evropean Fund)
  •  ფონდ  „აფხაზინტერკონტის“ ორგანიზაციული და ინსტიტუციური განვითარება“  (დონორი:  ევროპის ფონდი, Evropean Fund)
  •  „ზუგდიდის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის საკონსულტაციო მომსახურეობა და ხელშეწყობა“ (დონორი CHEMONICS , Project ZRDA)