მიმდინარე პროექტები

ორგანიზაციის მიმდინარე პროექტები 2017 წელი

  

„სასოფლო – სამეურნეო ექსტენციის მხარდაჭერა რაჭაში“ (პროექტი ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამის UNDP ,,საქართველის სოფლის მეურნეობაში პროფესიული განათლებისა და ექსტენციის სისტემების მოდერნიზებაპროექტის ფარგლებში,  შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის სამხრეთ კავკასიაში ფინანსური მხარდაჭერით)

„სამეგრელო, ზემო სვანეთში, იმერეთი, რაჭა–ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის რეგიონებში  დაბრუნებული  მიგრანტებისათვის – ეფექტიანი მხარდაჭერის გარემოს შექმნა“ (დონორი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო)

„ორგანიზაციის რესურს ცენტრების მეშვეობით  რაჭა–ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთის რეგიონის ფერმერთა გაუმჯობესებული მომსახურეობა“ (დონორი: CNFA, REAP project).

„შემოსავლების გენერირება,  მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა შეღავათიანი სესხების გაცემის გზით დევნილ და მოწყვლად ოჯახებზე“

„ყოფილი პატიმრების,  პატიმართა ოჯახების და პრობაციონერების  მხარდაჭერის პროგრამა“  (დონორი: ევრო კავშირი  EU, კოალიციური პროექტი)

 ფონდ  „აფხაზინტერკონტის“  სოციალური საწარმოს მდგრადი განვითარება,   თანამედროვე   ტექნოლოგიების  ეფექტური გამოყენებით. (დონორი: ევროპის ფონდი, Evropean Fund)

 ფონდ  „აფხაზინტერკონტის“ ორგანიზაციული და ინსტიტუციური განვითარება“  (დონორი:  ევროპის ფონდი, Evropean Fund)

 „ზუგდიდის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის საკონსულტაციო მომსახურეობა და ხელშეწყობა“ (დონორი CHEMONICS , Project ZRDA)