ორგანიზაციული და ინსტიტუციური განვითარება

ფონდ  „აფხაზინტერკონტის“ ორგანიზაციული და ინსტიტუციური განვითარება“

(დონორი:  ევროპის ფონდი, Evropean Fund)