ორგანიზაციის რესურსები და  ტექნიკური შესაძლებლობები

 

ორგანიზაციას გააჩნია საკუთრებაში არსებული და რეგისტრირებული უძრავი და მოძრავი ქონება:
1.    ქუთაისის ოფისი, რესურს – ცენტრი სასწავლო-საკონფერენციო დარბაზით, ოფისის საერთო ფართი – 290მ2.
2.    ამბროლაურის  ფერმერთა მომსახურების რესურს ცენტრი, სატრენინგო საკონფერენციო დარბაზით ( შენობის საერთო ფართი 390მ2)
3.    ცაგერის რესურს ცენტრი მცირე სატრენინგო დარბაზით. (შენობის საერთო ფართი 110მ2.)

ორგანიზაციის ტექნიკური შესაძლებლობები:
1.    მაღალი გამავლობის 3 ავტომობილი, (ჯიპის ტიპის, Nissan Patrol, Nissan X-terra, Hyundai terracan).
2.    საოფისე ტექნიკა და აღჭურვილობა: კომპიუტერი – 21, პრინტერი- 8,  ქსეროქსი-3, პროექტორი-2, გენერატორი-2,  აუდიო-ვიდეო ტექნიკა;
3.    სოციალური საწარმო  სასწავლო-სადემონსტრაციო ნაკვეთით იმერეთის რეგიონის, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის, სოფელ გეგუთში.