მისია და ხედვა

       ორგანიზაციის ხედვა:

  ჩვენ გვინდა, რომ საქართველოში მარგინალური ჯგუფები და შეჭირვებული მოსახლეობა გახდეს ეკონომიურად დამოუკიდებელი და საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები. ჩვენ ვთვლით, რომ ქვეყნის თითეული მოქალაქეს თანაბრად მიუწვდებოდეს ხელი კონსტიტუციით განსაზღვრულ უფლებებზე.

   ორგანიზაციის მისია:

   ორგანიზაცია ხელს უწყობს საქართველოში მცირე მეწარმეობის და ფერმერული მეურნეობის მდგრად განვითარებას, ი.გ.პ. თა და შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, მარგინალური ჯგუფების დაცვას.